Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2018 - zakończono

W związku z realizacją zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy części do prac rozwojowych – zgodnie z załączonym zestawieniem.

Proszę o podanie kwoty netto i brutto dot. sprzedaży i dostawy całości zamówienia (możliwym jest podanie cen w PLN lub EUR).

Bardzo prosimy o przysłanie wyceny na adres m.golaszewski@45stages.com do 22.06.2018.

Postępowanie konkurencyjne związane jest z realizacją projektu nr POIR.01.01.‎01-00-0044/16 pn „Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner”.