Pierwsza polska biologiczna
drukarka 3D dedykowana
do implantów wchłanialnych.

Projekt BioCloner 3D dotyczy zaprojektowania i skonstruowania drukarki, która będzie mogła wytworzyć zastępcze i resorbowalne struktury biokompatybilne na potrzeby szeroko rozumianej medycyny i weterynarii.

Implanty będą wytwarzane z biodegradowalnych materiałów, które można stosować do regeneracji naturalnej tkanki kostnej czy chrzęstnej.

Zastosowanie BioClonera 3D:

Kosmetologia (Bioskóra) | Ortopedia (Implanty)| Regeneracja Tkankowa (Organy) | Modele Tkanek

Bądź na bieżąco, najnowsze informacje o projekcie: 

 

NAUKA

Proces drukowania 3D porowatych rusztowań do hodowli komórkowych,
uwzględniający cechy anatomiczne pacjenta, jest obecnie najbardziej obiecującą technologią materiałową stosowaną w inżynierii tkankowej.

Umożliwia wytwarzanie rusztowań o złożonych kształtach, które można zastosować przy regeneracji tkanek, a w przyszłości możliwe, że i nawet narządów. Otrzymywane w procesach drukowania 3D nowe biomateriały stanowią podstawę do opracowania nowoczesnych metod leczenia bazujących na medycynie regeneracyjnej.

  • Laboratorium Procesów Technologicznych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  • Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
  • Instytut Biocybernetyki i Biofizyki PAN
  • Pracownia Technik Projektowania i Wytwarzania Implantów Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW
PROBLEM

Obecne rozwiązania pozwalające na uzyskanie dowolnych tkanek czy narządów są zbyt delikatne, by nadawały się na przeszczep.

Drukarka 3D, biocloner, biologiczna drukarka 3D
ROZWIĄZANIE

Zastosowanie BioClonera 3D umożliwi uzyskanie stabilnych tkanek zdolnych do podjęcia funkcji przeszczepianych organów a tym samym odbudowę uszkodzonych organów.

BioCloner 3D to druk stabilnych tkanek zdolnych do podjęcia funkcji przeszczepianych organów.

BioCloner 3D – same zalety.
http://45stages.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mixer2.svg

DRUK W
BIOMATERIAŁACH

Unikatowa technologia umożliwiająca pracę w trzech wariantach biomateriałowych, o określonym czasie resorpcji: filamentu, granulatu, hydrożeli.

http://45stages.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_clockwise.svg

IMPLANTY
CZASOWE

Drukowane z użyciem BioClonera 3D implanty będą implantami czasowymi, które rozpuszczą się na naturalnie występujące w organizmie substancje jak CO2 czy H2O.

http://45stages.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_joypad.svg

PEŁNA
KONTROLA

Sterowanie drukarką odbywać się będzie poprzez zintegrowany system komputerowy specjalnie zaprojektowany na potrzeby pracy BioClonera 3D.

http://45stages.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_eyedropper.svg

STANDARD
ISO 13845

Sterylne i stabilne warunki pracy w komorze środowiskowej pozwolą na pełną kontrolę parametrów pracy a tym samym jakości drukowanych implantów.

PRZYJAZNA
MASZYNA

Uproszczone oprogramowanie umożliwi stworzenie implantu nawet przez niedoświadczonych użytkowników.

TECHNOLOGIA

NA MIARĘ

MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA

Drukowane implanty będą mogły być personalizowane czyli indywidualnie dopasowane na miarę dla każdego pacjenta.

BioCloner 3D – unikatowe połączenie wiedzy medycznej z myślą inżynieryjną.

Informacje o tym projekcie?

Maciej Gołaszewski
e-mail: m.golaszewski@45stages.com

Chętnie podejmiemy się najbardziej nietypowych zleceń R&D, od przygotowywania wniosku, aplikacji do pełnej realizacji Twojego projektu.

Dowiedz się więcej


45 stages Sp. z o.o. realizuje Projekt pn. „Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner”

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POIR.01.01.‎01-00-0044/16-00 z 22.09.2016, zawartej w ramach:
Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata ‎2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 480 789,37 PLN. Dofinansowanie przyznane beneficjentowi stanowi maksymalnie 77,72% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Realizację projektu zaplanowano na okres 2016-09-01-2018-08-31, w ramach 4 etapów:
– Etap 1 Mechanika biodrukarki (badania przemysłowe),
– Etap 2. Dedykowany biodrukarce software i elektronika (badania przemysłowe),
– Etap 3 Technologia wytwarzania biofilamentu PLA do biodrukarki (badania przemysłowe),
– Etap 4 Konstrukcja biodrukarki (prace rozwojowe).
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem pierwszej w Polsce biodrukarki 3D, mogącej pracować w trzech wariantach materiałowych.
Unikatowość technologii polega na zastosowaniu trzech kartridżów drukujących, pracujących z materiałów w postaci:
a) filamentów,
b) granulatu polimerów wysokotemperaturowych,
c) hydrożeli – polimerów niskotemperaturowych.
45stages planuje wdrożenie wyników projektu poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej i rozpoczęcie sprzedaży urządzeń oraz świadczenie usług druku 3D.