Zapytania ofertowe

Zapraszamy podwykonawców do składania ofert na następujące zapytania ofertowe.

Projekt PLASCREW

Zapytanie ofertowe 01/06/2016
Zapytanie ofertowe 02/06/2016

Projekt BioCloner 3D

Zapytanie ofertowe 01/09/2016
Zapytania ofertowe 05/09/2016

Projekt PLABONE

Zapytanie ofertowe 24_10/2016
Zapytanie ofertowe 24_10/2016/2

Masz pytania, szukasz partnera biznesowego?