YLIA partnerem Impact’16 4.0 Economy

Impact’16 4.0 Economy to najważniejsze polskie wydarzenie dotyczące nowej gospodarki,
które odbędzie się już 15 i 16 czerwca w Krakowie.

Tematyką konferencji będą kluczowe wyzwania i szanse związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacji stanowiące fundament nowoczesnej gospodarki.

W tym roku podczas drugiego dnia konferencji Michał Kucharski, ekspert takich spółek jak: 45stages czy Ylia, weźmie udział w panelu COMMERCIALIZATION – R&D i opowie o komercjalizacji badań naukowych w Polsce oraz jak wygląda współpraca dziedzin nauki i biznesu.

Wydarzeniu patronują między innymi:  Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, PARP, NCBiR.

Celem Impact’16 jest stworzenie unikalnej platformy wielostronnego porozumienia, nawiązanie kontaktów i budowanie trwałych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu, nauki, parków technologicznych oraz rządu.