News

Michał w Radzie Programowej CZIiTT PW

By 22 kwietnia 2016 No Comments

22 kwietnia 2016 roku Michał Kucharski  został powołany na członka Rady Programowej Centrum Zarządzania Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zadaniem CZIiTT PW jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii. Rada Programowa pełni rolę doradczą i opiniodawczą w obszarze działalności CZIiTT. Michał Kucharski reprezentuje w niej sektor przedsiębiorstw – a dokładnie spółkę Ylia – partnera biznesowego 45stages.

W Radzie zasiadają również Fundacja Startup Poland, PKN ORLEN S.A., TUM International GmbH, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.